Categorieën

Het Circuit kent 1 divisie:
Projected Images.

Er zijn drie secties:
1. CPID Color Open
Alle technieken zijn toegestaan, dit geldt alleen voor deze sectie.

2. CPID Monochroom Open
Definitie FIAP:
Een zwart wit werk bevat de tonen grijs van zeer donker (zwart) tot zeer licht (wit) en is een monochrome werk met al de beschikbare tonen grijs. Een monochroom werk getoond in één kleur blijft een monochroom werk en is geschikt om te worden getoond in de zwart wit categorie; zo een werk kan worden gereproduceerd in zwart wit in de catalogus van een salon met FIAP Patronage. Aan de andere kant als een zwart wit werk wordt veranderd met een deeltoning of door toevoeging van een kleur wordt het een kleur werk (polychrome) die in de kleuren categorie thuis hoort; zulk een werk valt onder kleuren reproductie in de catalogus van een salon met FIAP Patronage.
Definitie PSA:
Een Monochroom werk heeft gevarieerde tinten van niet meer dan één kleur. (gevarieerde tinten van die kleur van heel licht tot heel donker) Dit mag iedere enkele kleur zijn. Multi getinte beelden (gevarieerde tinten van twee of meer kleuren) en grijs getinte beelden met een accent kleur zijn niet toegestaan.

3. PTD Travel (reisfotografie)
Een reisfoto moet het gevoel van tijd en plaats uitdrukken, en de onderscheidende kenmerken of de cultuur in zijn natuurlijke staat van een land portretteren. Er zijn geen geografische beperkingen. Close-up foto’s van mensen of voorwerpen moeten onderscheidende omgeving bevatten. Technieken die aan een element van het oorspronkelijke beeld toevoegen, het verplaatsen, vervangen of verwijderen, behalve door bijsnijden, zijn niet toegestaan. Alle aanpassingen moeten natuurlijk lijken. Omzetten naar monochroom is aanvaardbaar. Afleidingen, zoals infrarood, onaanvaardbaar.

Categories

The Circuit has one division:
Projected Images.

There are three sections:
1. CPID Color Open
All techniques are permitted, this only goes for this section.

2. CPID Monochrome Open
Definition Monochrome FIAP
A black and white work fitting from the very dark grey (black) to the very clear grey (white) is a monochrome work with the various shades of grey. A black and white work toned entirely in a single colour will remain a monochrome work able to stand in the black and white category; such a work can be reproduced in black and white in the catalogue of a salon under FIAP Patronage. On the other hand a black and white work modified by a partial toning or by the addition of one colour becomes a colour work (polychrome) to stand in the colour category; such a work requires colour reproduction in the catalogue of a salon under FIAP Patronage.
Definition Monochrome PSA:
A monochrome image is defined as having varying shades of no more than one
color (various shades of that color from very light to very dark) but it may be any
single color. Multi-toned images (various shades of two or more colors) and
greyscale images with added an accent color are not acceptable.

3. PTD Travel
Definition Travel:
A Photo Travel image expresses the characteristic features or culture of a land as they are found naturally. There are no geographic limitations. Images from events or activities arranged specifically for photography, or of subjects directed or hired for photography are not appropriate. Close up pictures of people or objects must include features that provide information about the environment. Techniques that add, relocate, replace or remove any element of the original image, except by cropping, are not permitted. The only allowable adjustments are removal of dust or digital noise, restoration of the appearance of the original scene, and complete conversion to greyscale monochrome. Other derivations, including infrared, are not permitted. All allowed adjustments must appear natural.