Untill Closing date next Holland International Image Circuit in 2022
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Best participant Holland Circuit 2020,

In connection with the pandemic of the Corona virus, the board of the Holland Circuit unfortunately have to decide that the shipping of the catalogue and the prices obtained in our circuit, should be postponed to a date later this year.

The argument to do this is the insufficient guarantee of delivery on  the place of destination worldwide.

The measures taken all over the world will be followed as best as we can and therefore determines the time when we consider shipping justified.

We wish you a lot of health.

Apologies for the inconvenience.

We hope for your understanding.

Kind regards,

the Holland Circuit

Beste deelnemer aan het Holland Circuit 2020,

In verband met de pandemie van het Corona virus, heeft het bestuur van het Holland Circuit besloten om de verzending van de catalogi en de prijzen behaald in ons circuit, uit te stellen naar een later tijdstip in dit jaar.

Het argument om deze beslissing te nemen, is de onvoldoende garantie van bezorging op de plaats van bestemming van catalogi en prijzen wereldwijd.

De maatregelen, die in de wereld worden genomen, worden door ons zo goed mogelijk  gevolgd en bepalen dan ook het tijdstip waarop wij verzending verantwoord achten.

We wensen u gezondheid toe.

Excuses voor het ongemak. We hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

het Holland Circuit.

Datum / Date Actie / Event
1-11-2019 Open voor inschrijvingen / Open for registration
12-01-2020 Sluitingsdatum / closingdate
23-01-2020 Jurering / Judging
24-01-2020 Jurering / Judging
25-01-2020 Jurering / Judging
26-01-2020 Jurering / Judging
09-02-2020 Verzenden uitslagen / results are send
07-03-2020 Opening Salon: 18th Tribute to Colour 2020
14-03-2020 Opening Salon: 12th Image Salon Delft 2020 *** I.v.m. het coronavirus is de presentatie geannuleerd ***
22-03-2020 Opening Salon: 10th Rainbow Challenge Rijen 2020 *** I.v.m. het coronavirus is de presentatie geannuleerd ***
28-03-2020 Opening Salon: 12th Image Contest Wageningen 2020 *** I.v.m. het coronavirus is de presentatie geannuleerd ***
30-03-2020 Verzenden catalogi / catalogs are send
04-04-2020 Opening Salon: 3th EPIC Photo Salon EPE 2020 *** I.v.m. het coronavirus is de presentatie geannuleerd ***